Dette tjente lokale mediefolk i 2018

Her er en oversikt over noen mediefolk i distriktet og det de hadde i inntekt og formue i 2018.