– Må ta ut utbytte for å betale formueskatt

Administrerende direktør Peder Andersen i AMV står oppført med svimlende formue og en stor inntekt. Verdiene ligger imidlertid i familiebedriften, og mye av inntekten han står oppført med går til formueskatt uansett om bedriften går dårlig eller godt.