Skivebom av Avisen Agder

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På lederplass 30. september kommer Avisen Agder med kritikk og feilaktige påstander rettet mot byrådsleder Raymond Johansen og hovedstadens håndtering av koronasituasjonen. Avisen går så langt som å påstå at Johansen bruker denne krisen til å markere politisk motstand. Det tar jeg sterkt avstand fra.

Vi er i en alvorlig situasjon. I mange land har håndteringen av koronapandemien ført til eskalerende konflikter. Titusenvis av mennesker har demonstrert mot myndighetens tiltak i flere europeiske storbyer. Det har ikke skjedd i Norge. Samtidig har vi holdt smitten på et lavt nivå. Folk har vist stor tillitt til tiltakene. De fleste har gjort en stor innsats med å etterleve smittevernreglene.

Hvis vi skal fortsette å lykkes. Fortsette å ha folk med på laget. Holde smitten nede. Da må vi gjøre oss fortjent til folks tillitt. Vi må vise at vi kun innfører de tiltakene som er nødvendige.

For litt over en uke siden innførte Oslo nye, strenge tiltak. Bakgrunnen var at økende smitte. Vi varslet da at vi fortløpende ville vurdere nye og strengere tiltak. Likevel valgte helseministeren å gå til det uvanlige steget å true med å overstyre Oslo, dersom vi ikke iverksatte disse tiltakene umiddelbart. Det forundret oss. KS og ledende fagpersoner innen jussen reagerte også på denne framgangsmåten. Vi registrerer nå i ettertid at helseministeren støtter Oslo sin beslutning 100%. Vi registrerer at Avisen Agder på lederplass ikke gjør det.

Vi i Oslo har vist tidlig i pandemien at vi ikke nøler med å iverksette strenge tiltak. Vi stengte skoler og barnehager før regjeringen gjorde det. Vi innførte lokalt skjenkeforbud i Oslo mens regjeringen kun innskrenket skjenkingen. Dette er ikke et spørsmål om hvem som skal bestemme. Om prestisje eller maktkamp. Dette handler om folks liv, om arbeidsplasser. Da er det er lite hensiktsmessig med konflikt mellom de som bestemmer disse tiltakene på kommunalt og statlig nivå. Vi kommer mye lenger med dialog og gjensidig tillitt.

Vi må dempe smittetrykket i samfunnet uten å ha alt for inngripende tiltak. Tiltakene må være tidsavgrenset og målrettede. Oslo har stått støtt i håndteringen av pandemien siden begynnelsen av mars. Vi er forberedt på å innføre enda tøffere tiltak om situasjonen krever det. Samtidig må vi klare å håndtere en situasjon der tiltakstrøttheten øker blant folk. Den eneste måten vi kan lykkes på, er ved samarbeid og felles forståelse.

Artikkeltags