Gå til sidens hovedinnhold

Skjevfordeling av koronavaksiner

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

FLERE AV landets ordførere og kommuneoverleger har protestert kraftig etter at regjeringen bestemte seg for å ta vaksiner fra kommuner som har hatt lavt smittetrykk og gi til kommuner som har hatt høyt smittetrykk. Protestene er helt naturlige og forståelige. De har underminert den store enigheten som hittil har vært om vaksinestrategien. Det er regjeringens ansvar.

ORDFØREREN I Larvik sa det meget treffende: Den nye vaksinestrategien er som når du ser i bakspeilet, fremfor å se fremover. Og det å se fremover må være det riktige. For det må jo være forstemmende å miste vaksinedoser når man samtidig opplever i en økning i antall smittede. Når man nå skal skjevfordele vaksinene, betyr det at vi i vår region får færre doser, mens det kommer flere til Oslo.

DE SISTE ukene har for eksempel Lindesnes måttet kansellere vaksineavtaler. Grunnen er at de har mottatt færre vaksinedoser enn det som tidligere ble sagt fra sentrale myndigheter. Lindesnes er også et eksempel på en kommune som sliter med høyt smittetrykk, høyere enn flere av kommunene som etter regjeringens plan skal få flere vaksiner.

DEN OPPRINNELIGE strategien for vaksinefordeling hadde mest for seg. Der ble vaksinedosene fordelt solidarisk med hele landet. Det var etter vår mening en klok strategi. Dersom man skulle bruke den nye strategien som metode i Europa, ville vi i Norge ikke ha fått en eneste vaksinedose, fordi vi har klart å holde smitten langt nede. Da ville våre doser ha havnet i Italia eller Spania.

FREDAG GAV regjeringen siste nytt i forhold til gjenåpning. Og vi ser nå hvordan vi sakte, men sikkert kan se en form for normalisering av tilværelsen. Det går enda noe tid før vi er fullvaksinerte og samfunnet er tilbake til normalen. Men planen som regjeringen jobber etter i forhold til gjenåpning, er avhengig av at smittetallene ikke stiger kraftig igjen. For da vil gjenåpningen raskt stoppe opp – og vi vil måtte tilpasse oss nye restriksjoner.

SMITTETRYKKET I landsdelen er stort – og det er særdeles viktig å få dette under kontroll. Vi lengst vest i Agder har unngått de store utbruddene. Men situasjonen kan endre seg raskt. Derfor må vi ikke senke garden.