Skled av veien på glatta

Da sjåføren skulle legge på kjettinger for å takle det glatte føret, skled semitraileren ut i grøfta.