FREDAG BEGYNTE det å brenne i terrenget ved Raulibukta i Flekkefjord. En heroisk innsats fra brannmannskapene i Flekkefjord gjorde at brannen ikke rammet hytter i området. Likevel ble mer enn 40 mål svidd av. Kombinasjonen av tørke og kraftig vind, slik vi hadde fredag kunne ha skapt tragiske situasjoner. Dagen etter, lørdag formiddag, var brannvesenet igjen i Raulibukta for å drive etterslukking. Da fikk man se hvordan jordsmonnet fremdeles ulmet og brant, til dels dypt i skogbunnen.

DET VI ser er at jordsmonnet er så knusktørt at det å sprøyte vann på overflaten ikke er nok til å fjerne alle gnister som i neste omgang kan gjøre at brannen blusser opp igjen. Det bildet vi bragte lørdag ettermiddag på vår nettavisen, viser med all tydelighet de utfordringer brannmannskapene har når de skal drive sitt arbeid i skog og mark.

MED STORE skogbranner både i Gyland og i Sokndal friskt i minne, er det på sin plass å advare mot bruk av ild. Å svi gress er ikke lenger lov, men selv bruk av en engangsgrill for pølsesteking kan gi omfattende branner. Brannen i Sokndal for få år siden var så dramatisk at man en stund fryktet for at flammene skulle nå bebyggelse. I Gyland for noen år siden, arbeidet mannskaper i dagevis for å få slukket flammene. Det generelle bålforbudet trådte i kraft i forrige uke og varer til midten av september. Ikke alle ser ut til å bry seg like hardt om det.

APRIL OG begynnelsen av mai er spesielt utsatt for gress-, kratt- og skogbranner. Det henger sammen med at fjorårets vekster ligger tørre og brennbare på bakken – og at det grønne gresset som ikke tar fyr, fremdeles ikke er kommet opp. Vår klare bønn er derfor følgende: Ikke gjør opp ild. Det er et generelt bålforbud nå. Pass på, slik at vi unngår branner som setter spor etter seg i mange år fremover.

EN TING er det ekstraarbeidet som brannene betyr for mannskapene som sendes ut for å slukke branner i terrenget og som kunne ha vært unngått. Noe annet er det at branner som starter fordi man ikke overholder fyringsforbudet, også svekker beredskapen dersom det skulle oppstå andre og kraftig branner i hus og hytter, næringsbygg eller fabrikker.