Skole i flomutsatt område: Søker om å heve nybygg 22 cm.

Anbudsbeskrivelsen for utbyggingen av Sinnes skule ble ikke endret etter at en ny kartlegging våren 2019 viste at området vil bli hardt rammet av 200-årsflom. Nå søker entreprenøren om å bygge nybygget 22 cm høyere for å unngå fremtidige flomskader.