Løfter skolemiljø frem for bystyret

Utvalg for helse, kultur og oppvekst i Flekkefjord vil ha mer politisk oppmerksomhet om tiltak for et godt og trygt skolemiljø.