Lover å styrke praktiske og estetiske fag

Av

Regjeringen lover å styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen.