Innfører fritt skolevalg i alle fylker

Av

I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om man ønsker fritt skolevalg eller ikke. Nå sender Kunnskapsdepartementet på høring to alternative forslag til fritt skolevalg.