Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk onsdag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge en million kroner i tilskudd for å opprette/videreutvikle en digital skolehelsetjeneste.