Gå til sidens hovedinnhold

Skolen i Kvinesdal må styrkes og bevares

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kvinesdal Arbeiderparti vil at den videregående skolen i Kvinesdal skal styrkes og bevares

Vi i Kvinesdal Arbeiderparti ble veldig skuffet når vi leste at rektor Tor-Inge Rake på Flekkefjord videregående skole mener at det er best å legge ned studiestedet i Kvinesdal. Dette er en uttalelse og mening som skuffer oss veldig, men som vi dessverre ikke er overasket over. Da vi har opplevd de siste årene at det har vært sterke krefter som har jobbet for nedleggelse av studiestedet i Kvinesdal. Argumentene som nevnes av rektor Rake er vi ikke enige i.

At en samlokalisering er den eneste måten å redde flere av utdanningstilbudene, er ikke riktig. Da det er kjent at en nedleggelse av studiestedet i Kvinesdal vil føre til at Lister regionen mister Restaurant og mat fag tilbudet helt. Dermed har vi allerede et tilbud mindre i denne regionen hvis vi legger ned. Det er etter vår mening et viktig argument for å beholde studiestedet i Kvinesdal. I Lister skal vi jobbe sammen for å komme til de beste løsningene for hele regionen ikke bare for oss selv. Dette er det viktig at samtlige i denne prosessen husker. Videre er det ingenting som tilsier at samtlige av tilbudene i Flekkefjord vil bli videreført hvis studiestedet i Kvinesdal legges ned. Rektoren bruker argumenter som er dessverre veldig vanlige i sentraliserings debatter hvor det utelukkende er snakk om at det er bare store og sterke enheter som klarer å sikre oss gode tilbud i fremtiden. En slik forståelse av fremtiden er Kvinesdal Arbeiderparti sterkt uenig i. Kvinesdal Arbeiderparti mener at det er viktig at vi har et desentralisert skoletilbud basert på nærskoleprinsippet.

Skolen i Kvinesdal blir ofte omtalt som en skole hvor det er lite søkere, det er vi ikke overasket over når vi nå leser at skolens egen rektor mener at den burde legges ned. Samtidig som den sårt trenger en modernisering av sine lokaler. Vi spør oss selv hvordan skal skolen kunne bli attraktiv når dens egen rektor mener at den bør legges ned? For at den videregående skolen i Kvinesdal skal bli populær blant ellever igjen trenger den å bli opprustet og styrket. Det kan bare skje hvis skolen har støtte fra lokalmiljøet og ikke minst fra sin egen administrasjon.

Kvinesdal Arbeiderparti mener at det beste for utdanningstilbudet i regionen og det beste for elevene er at Flekkefjord Videregående skole har to studiesteder ett i Kvinesdal og ett i Flekkefjord. På den måten bevarer vi et desentralisert skoletilbud, vi bevarer de studietilbudene som finnes i vår region, og vi har muligheten til å få nye utdanningstilbud. Samtidig som flere av elevene har en nærhet til skolen som ikke like mange vil ha hvis skolen bare ligger i en kommune. Vi jobbet alle sammen for at vi skulle få linjen Blått naturbruk til Lister. At vi klarte det anser vi i Kvinesdal Arbeiderparti som en bekreftelse på at Flekkefjord Videregående skole er en solid skole som kan utvikles selv om den har to studiesteder.

Derfor vil Kvinesdal Arbeiderparti jobbe aktivt for å bevare å styrke Flekkefjord Videregående skole, studiested Kvinesdal.