For noen dager siden kjørte jeg på FV 44 og måtte forsere Skollabakken nok en gang. Jeg har i flere år undret meg over at den smale, uoversiktlige og farlige Skollabakken ikke har blitt utbedret. Dette også fordi det er stor trafikk, også av tunge kjøretøyer.

For et par år siden møtte jeg en trailer med tilhenger. En dyktig lastebilsjåfør klarte å rygge litt, slik at det ble mulig å passere.

I høst ble Skollabakken stengt i flere timer, fordi en lastebil eller trailer hadde kommet ut i grøfta inn mot fjellveggen, så vidt jeg husker fra oppslag i Agder.

Ved en utbygging av Skorveheia vindpark så det ut til at Skollabakken måtte utbedres for transport av vindmølleutstyr. Nå blir det visst ikke noen vindpark.

Imidlertid leste jeg i lokalavisa nå i høst at Skollabakken var kommet inn på fylkeskommunens veiplaner. Jeg mener å ha lest at det skal ha blitt satt av midler i planen til utbedring av Skollabakken. Det som er interessant er, hvor står saken nå? Har fylkespolitikerne bevilget penger til utbedring a v Skollabakken i 2022?

Det hadde vært interessant å fått et svar fra en fylkespolitiker eller lokalpolitiker om utbedringen av Skollabakken vil skje i 2022? Det ville vært et lyspunkt i koronatiden.