Det var med stor interesse og glede jeg leste i Agder at Skollabakken skal utbedres nå i 2022.

Dette var en flott nyhet og vil være til stor glede og nytte for de mange som bruker denne veistrekningen.

Jeg vil takke politikere og folk i administrasjonen som har stått på for å skaffe midler til dette helt nødvendige veiprosjektet nå i 2022.

Mange ser nok fram til å få kjøre på en oversiktlig og ikke trafikkfarlig Skollabakke, og jeg er en av dem.