I ÅREVIS har Skollasvingen på fylkesvei 44 vært et mareritt for alle som kjører bil. Dersom to større biler møtes kan det fort oppstå en propp i trafikken. Svært mange mennesker har fått sine biler ødelagt på veistrekningen, enten ved at man har kollidert med motgående kjøretøy, eller at hjul har kommet utenfor veien. Når trafikken først står, så blir den som regel stående en stund.

ENDELIG SKAL Skollabakken utbedres. Endelig har veistrekningen nådd opp i konkurransen om penger. I løpet av året skal bakken og svingen få en etterlengtet utbedring som skal gjøre trafikken sikrere. Det har gjennom årene vært skrevet kilometervis med artikler om saken. Utallige politikere har latt seg fotografere og utdypet sin frustrasjon over veistrekningen. Men nå ser det ut til å skje noe.

MEN SKOLLASVINGEN fortsetter å være en utfordring. For selv i forbindelse med utbedringsarbeidet oppstår det store problemer. Veien må stenges – og eneste omkjøringsvei er via Sokndal. Da snakker vi plutselig om svært store utfordringer. All trafikk fra Abelsnes, Hidra, Andabeløy, Fjellså, Kvanvik og Åna-Sira får plutselig ikke mulighet til å komme til Flekkefjord sentrum. Og ifølge planleggerne kan en veistenging bli aktuelt i tre uker.

OGSÅ IRS vil få store utfordringer knyttet til trafikkavviklingen og transport av søppel. Akkurat det kan man nok løse ved å få lov til å kjøre søppel til et av naboanleggene, enten i Lyngdal eller Egersund. Men også det innebærer store ekstrakostnader. Persontrafikk til og fra sentrum kan skje sjøveien, men det er biltrafikken som blir fullstendig lammet i perioden med anleggsarbeid.

DEN BESTE måten å løse dette på, er å tørke støvet av tunnelplanene, der man borer seg gjennom fjellet fra nederst i Svegeskogen til nederst i Skollabakken. Da hadde man kunnet arbeide uforstyrret fra begge sider og trafikken ville bare i unntakstilfeller bli berør. En tunnel gjennom fjellet ville gi mulighet for å trafikkere veien, slik den ligger i dag. Selv om den direkte kostnaden ved tunnelbygging blir mange ganger utbedringskostnaden som er tiltenkt i første omgang, må den samfunnsmessige kostnaden regnes inn i prosjektet. Da er det ikke sikkert at valgene blir like vanskelige.