Skorveheia: Departementet ber Flekkefjord kommune kommentere utbygger sitt ønske om statlig arealplan

Skorveheia vindkraftverk har bedt om en rask statlig arealplan for å rekke utbygging innen tidsfristen. Olje- og energidepartementet spør nå hva Flekkefjord kommune mener om dette.