Skorveheia-vedtak bygget på feil faktum: Riksantikvaren tar fylkesutvalg kraftig i skole

Riksantikvaren påpeker at hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder bygger et vedtak om kulturminne på Skorveheia på feil faktum og at vedtaket strider både mot faglige vurderinger og hensynet til omkringliggende landskap og dyreliv.