Mats Staddeland (21) minner om at vassdraget fra Skorveheia ender opp i en millionbedrift for settefisk. Han etterlyser utredning av hva graving, bygging og eventuelle utslipp vil kunne medføre for Fjellsebekken og det store settefiskanlegget på Fjellse. Mats Staddeland holder på med bachelor-utdanning i havbruksdrift og ledelse på universitetet i Bodø og jobber i sommer på settefiskanlegget på Fjellse.