Anna-Louise Helvig jobber nå med detaljplanene for Skorveheia for Norsk Vind Energi. Før sommerferien kan miljø, areal og transportplanen (MTA-planen) være klar til høring og behandling. Også detaljreguleringsplan og søknad om økt effekt er noe av det som vindkraftselskapet arbeider med nå.