Større negative konsekvenser

Konsulentselskapet Meventus har sett på landskap-konsekvensene ved å øke totalhøyden på vindmøllene på Skorveheia fra 135 til 200 meter.