Oppfordrer kommunen til å stille krav

Fylkeskommunen ber kommunen stille veiutbedringskrav til utbygger av Skorveheia vindkraftverk.