Øyevipper mot støy

Både driftstilpasninger og tiltak på vingebladene planlegges for å begrense støyen fra Skorveheia vindkraftverk.