–Lokale synspunkt og natur er viktig i vindkraftsaker

Arbeiderpartiet vil bygge ut vindkraft som klimatiltak og industritiltak, men Hadia Tajik støtter lokale politikere som vil si nei.