Planlegger byggestart neste år

Denne uken får Flekkefjord kommune et utkast til detaljplan for Skorveheia vindkraftverk tilsendt.