I forbindelse med høring av detaljplan for Skorveheia har Norsk Vind Energi infomøte på Maritim Fjordhotell.