Sitter med nøklene for Skorveheia vindkraftverk: – Endringer må utredes og beskrives

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)