Trenger noen til «vind-forhandling»

Rådmannen i Flekkefjord foreslår at det oppnevnes et forhandlingsutvalg for kommuneavtale med Norsk Vind Energi AS i forbindelse med en eventuell realisering av Skorveheia vindpark.