Jeg må si at det er trist å måtte skrive dette leserinnlegget. At ny trafikksikker E39 settes på vent er tragisk. Alle «veier» er åpnet for å bygge ut denne strekningen som vi virkelig trenger. Stortinget har bestilt oppdraget med 4 felt fra Kristiansand til Ålgård. Statlig plan er vedtatt. Nye veier har overtatt planene fra Vegvesenet og det ligger godt innenfor det som er prioritert hos Nye Veier. Både samfunnsøkonomisk og ikke minst at det er en strekning altfor mange alvorlige ulykker.

Så hvorfor stopper det opp. Er kostnadene for store?

Nei, for veibygging i denne skala er ikke bare en kostnad, men en investering. Millionene forsvinner ikke inn i «skumle» store selskaper som gjemmer pengene i skjulte skatteparadis i utlandet (som vi kanskje tror med noen bransjer).

Nei, mye av pengene som brukes til veibygging går faktisk tilbake til de som jobber her. Kanskje opp mot 40-60%. De jobber og betaler sitt huslån, sin mat, klær til barna, brød i butikken osv. Og de betaler en stor andel tilbake til staten i skatt. Slik at vi kan opprettholde skoler og sykehus osv.

Og vi kunne holdt på videre. Hva med varer som kjøpes inn, grus, betong, asfalt, rør, maskiner og utstyr, diesel og dekk. Her tilbakefaller mye til staten som igjen brukes til………?

Tenk på alle som har jobb i planleggingsfasen og som har byggeledelse under anleggsperioden. Kokker, frisører, bilverksteder, renholdspersonale osv osv

Det er vel på denne måten samfunnet holdes i gang. Og her får vi enda noen gevinster. La meg ta bare et eksempel. Ved ny vei mellom Dyreparken og Grimstad ble det gjort noen forsøk på besparelse av tid og diesel på et vogntog. Og det var ganske overraskende. Besparelse på drivstoff opp mot 30% og stor besparelse i tidsforbruk.

Og tenk, alle planer ligger klar for en moderne ny firefelts trafikksikker vei som er bygget på trafikantenes premisser. De som skal fra A til B raskt og økonomisk for å levere varer som vi alle er avhengige av. Og du slipper å møte 50 tonn tunge vogntog i opp mot 80 km som passerer deg motsatt vei med 0,5 meters avstand til din egen bil. Her kjører du med din dyrebare last. Kanskje dine barn, svigermor eller andre. Det er helt utrolig at det faktisk er lovlig med den trafikkmengde vi har. Tenk hvor lite som skal til? Nei vi tør ikke tenke engang.

Min oppfordring er at trykket må holdes oppe på planlegging for gjennomføring av hele strekningen. Og at Nye Veier må tilføres midler for å gjennomføre dette raskt og effektiv. Vi har ikke tid til å vente vi som ferdes på denne strekningen. Neste gang er det kanskje en av oss som leser dette som er i en kraftig møteulykke.

Faren er at den nye veien som vi har drømt om stopper ved «PitStopen» før Fedafjorden. Da har vi tapt mye. Og den sittende regjering må ta på seg ansvaret for de ulykker som kommer på veien vår. De snakker om nedskalering, inflasjon og altfor store kostnader Om så skulle være, er vi ikke villige til å prioritere for å redde liv? For liv kommer å gå tapt. Igjen og igjen.

Og det skremmer meg.