Wenke er i rute

Av

 Bare tre uker før Wenke Blien fra Flikka Skyterlag entrer standplasens på Landskyterstevnet på Evje, er hun i sportslig rute.