Gå til sidens hovedinnhold

Slik fortsetter gjenåpningen av Norge

Regjeringens pressekonferanse

Regjeringen iverksetter trinn tre av gjenåpningen søndag klokken 12. I tillegg endres nasjonale råd umiddelbart. Nå kan flere samle seg både privat og offentlig. Opptil 5.000 personer kan delta på arrangementer utendørs.

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Synkende smittetall, færre koronapasienter på sykehusene og flere som har fått både en og to vaksinedoser er bakteppet for at regjeringen nå tar samfunnet enda et skritt i retning tilbake til normalen.

Endringene innebærer blant annet de nasjonale reglene endres slik at man på private arrangementer på offentlig sted, kan være inntil 100 personer både inne og ute. Skjenkestoppen ved midnatt oppheves, og det åpnes helt for toppidretten.

Enkelte endringer trer i kraft umiddelbart, det gjelder de nasjonale anbefalingene. Nå kan man blant annet ha opptil 20 gjester på besøk hjemme. Personer som er beskyttet, regnes ikke med i dette antallet.

I tillegg åpnes breddeidretten opp også for voksne over 20 år, og man kan nå være mer fysisk til stede på arbeidsplassen.

Forrige gjenåpningstrinn ble iverksatt natt til torsdag 27. mai. Regjeringen har tidligere sagt at de vil bruke om lag tre uker til vurdere situasjonen og gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn.

Nå kan flere samle seg både privat og offentlig. Opptil 5.000 personer kan delta på arrangementer utendørs.

På private arrangementer i enten leid lokale eller på offentlig sted kan opptil 100 personer samle seg fra og med søndag klokken 12, melder regjeringen. Det er da trinn tre i gjenåpningsplanen blir iverksatt.

For offentlige arrangementer blir det forskjell på arrangementer med eller uten test eller koronasertifikat.

På arrangementer uten bruk av test eller koronasertifikat innendørs blir det åpnet for inntil 1.000 personer med faste, tilviste plasser, fordelt på to kohorter. Uten faste plasser er taket på 400 personer, fordelt på to kohorter. Utendørs er takene på henholdsvis 2.000 personer fordelt på fire kohorter, og 800 personer fordelt på fire kohorter.

Arrangementer som bruker test eller koronasertifikat, kan ta imot 50 prosent av kapasiteten til arrangementsstedet. Innendørs kan det være maks 2.500 personer fordelt på fem kohorter med faste plasser, eller maks 1.000 personer fordelt på to kohorter uten faste plasser. På utendørsarrangementer kan det være opptil 5.000 personer fordelt på ti kohorter med faste plasser, eller 2.000 personer fordelt på fire kohorter uten faste plasser.

Synkende smittetall i store deler av landet gjør at regjeringen nå åpner for at flere kan samle seg på private og offentlige arrangementer.

At flere kan samle seg, er en del av trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan.

Dette er helsemyndighetenes anbefalinger for trinn tre i gjenåpningen

FHI og Helsedirektoratet anbefaler å oppheve den nasjonale skjenkestoppen, at flere kan komme på besøk hjemme og at flere kan delta på arrangementer.

Fredag kom FHI og Helsedirektoratet med sine anbefalinger til neste trinn i regjeringens gjenåpningsplan. Regjeringen skal ha pressekonferanse om trinn tre i gjenåpningen fredag klokken 13.

FHI og Helsedirektoratet anbefaler blant annet å:

* Oppheve den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt, men de vil fortsatt at det skal være krav om bordservering av alkohol og sitteplasser til alle. I tillegg vurderer de det som nødvendig og forholdsmessig at serveringsstedene ikke kan slippe inn nye gjester etter midnatt, for å gjøre eventuell smittesporing enklere. Også kravet om registrering av gjester på serveringssteder vil fortsette.

* Tillate 100 deltakere i private sammenkomster i leide lokaler. I den opprinnelige gjenåpningsplanen var grensen satt til 50 deltakere i trinn tre.

* Åpne for å ha besøk av 20 gjester i private hjem. Beskyttede personer kommer i tillegg til denne grensen på 20 gjester.

* Avvikle det globale reiserådet om å unngå unødvendige reiser til alle land fra 1. juli, og erstattes med reiseråd til spesielt rammede land og en fraråding om unødvendige reiser til land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia.

* Gi unntak fra karantenehotell for innreisende fra land innen EØS, Schengen-området og Storbritannia som har smittenivå på mindre enn 500 per 100.000 innbyggere, som har annet egnet karantenested.

* Forkorte oppholdet på karantenehotell for innreisende fra land utenfor EØS, Schengen-området og Storbritannia, som har negativ PCR-test tatt tre døgn etter ankomst og som har annet egnet karantenested for resten av karantenetiden.

* Åpne for mer innreise. Arbeidsreiser, utlendinger med familietilknytning til Norge og utenlandske studenter vil bli prioritert.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å tillate 100 deltakere i private sammenkomster i leide lokaler.

Det kommer fram i de to helsemyndighetenes anbefalinger for trinn tre av regjeringens gjenåpningsplan.

I den opprinnelige gjenåpningsplanen var grensa satt til 50 deltakere i trinn tre.

«En stadig større andel av befolkningen er nå beskyttet gjennom en eller to doser vaksine. Generelt kan man derfor legge til grunn at en vesentlig andel av gjestene på de fleste private sammenkomster utenfor hjemmet vil være i kategorien beskyttet», påpeker Helsedirektoratet og FHI i sin anbefaling.

De to organene ser det derfor som forsvarlig å åpne for 100 deltakere på private sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes.

Deltakerne på slike arrangementer må fortsatt kunne holde 1 meters avstand til hverandre.

Helsedirektoratet mener det er trygt å åpne for seriespill på alle nivåer som defineres som toppidrett.

Det skriver direktoratet i sitt faglige grunnlag foran regjeringens presentasjon av trinn 3 i den nasjonale gjenåpningsplanen.

Fra før har for eksempel Eliteserien og Toppserien i fotball kunnet spille serie.

«Øvrig seriespill innen toppidrett kan starte, både utendørs og innendørs», heter det i anbefalingen fra Helsedirektoratet.

Det betyr blant annet at eliteserielagene i ishockey, som ikke har fått spille siden januar, kan få klarsignal til å starte opp med seriespill.

Helsedirektoratet mener regjeringen kan gi unntak fra karantenereglene for en «en begrenset gruppe toppidrettsutøvere».

Karantenebestemmelsene har til nå forhindret internasjonale konkurranser i Norge.

Helsedirektoratet skriver i sitt faglige grunnlag i forbindelse med videre gjenåpning av Norge at det nå kan lempes på reglene.

– Det kan gis unntak for innreisekarantene for en begrenset gruppe toppidrettsutøvere og støttepersonell i forbindelse med internasjonale idrettsarrangementer, skriver direktoratet.

Dette kan påvirke gjennomføringen av Bislett Games og Bodø/Glimts hjemmekamp i mesterligakvalifiseringen mot polske Legia Warszawa i begynnelsen av juli.

Helsedirektoratet anbefaler i trinn tre i gjenåpningen at voksne breddeidrettsutøvere får unntak fra énmetersregelen både ute og inne.

Dermed går det mot en etterlengtet åpning etter 15 måneders venting for alle de voksne i breddeidretten.

I Helsedirektoratets anbefaling heter det at «voksne kan få unntak fra 1-metersregelen der det er nødvendig for utøvelse av aktiviteten ved organisert aktivitet utendørs og innendørs for voksne på trinn 3».

Det legges også opp til at voksne i breddeidretten kan gjennomføre kamper innenfor sin region eller krets.

Dette blir myknet opp for idretten i tredje trinn av regjeringens gjenåpningsplan

* Hele toppidretten kan gå som normalt. Det vil si seriespill både inne og ute.

* Breddeidretten for voksne over 20 år får unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både ute og inne. De får dermed trene med fysisk kontakt for første gang siden koronapandemien rammet Norge.

* Voksne i breddeidretten kan spille kamper og konkurrere innenfor samme region/krets.

* Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

* For voksne kan det samles inntil 30 personer innendørs i samme gruppe, mens antallet blir 40 utendørs.

* Barn og unge kan konkurrere både innen- og utendørs på tvers av kommunegrensene.

* Flere tilskuere får se kamper. På fast tilviste plasser kan inntil 5000 publikummere slippe inn på en utendørsarena ved bruk av adgangstest eller koronasertifikat. Innendørs er maksantallet 2500. Normal kapasitet skal ikke overstige 50 prosent. Uten testing og sertifikat vil det toppen være lov til 2000 tilskuere utendørs og 1000 innendørs.

* En begrenset gruppe idrettsutøvere fra utlandet kan få unntak fra karantenebestemmelsene ved innreise til Norge. Det åpner for blant annet Bislett Games 1. juli og hjemmekamper for norske lag i europacupkvalifisering i fotball.