Slik gikk det: Hovedinntaket for videregående skole er nå klart!

INNTAK: Tall fra videregående skole er klare. Bildet viser elever fra KVSmerch UB fra KVS-Lyngdal som i vår deltok i NM for Ungdomsbedrifter.

INNTAK: Tall fra videregående skole er klare. Bildet viser elever fra KVSmerch UB fra KVS-Lyngdal som i vår deltok i NM for Ungdomsbedrifter. Foto:

De fleste har fått plass på førstevalget.

DEL

Alle de 12 216 søkerne med rett til skoleplass i Agder har fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

Utdanningsavdelingen i Agder har gjennomført første inntak til videregående skole for skoleåret 2020-2021. Søkere har fått beskjed på SMS og e-post om at inntaket er gjennomført. Svarfristen er 24. juli 2020.

Ber om svar på tilbudet

Det er viktig at alle søkere svarer på tilbudet, slik at de er sikret skoleplassen.

– Det er gledelig at alle med ungdomsrett har fått plass ved årets inntak. De aller fleste har fått plass på sitt førstevalg, opplyser Anne Synnøve Juel Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

– Vi ser at føringene som ble lagt i inntaksforskriften har fungert etter intensjonen. Nærskolematrisen på Vg1 har ført til at tilnærmet alle som har ønsket det kom inn på en skole nær der de bor.

Søkere med ungdomsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på ett av tre alternative utdanningsprogram. Søkere til Vg2/ Vg3 har rett til å komme inn på et videregående program som bygger på det programmet de har gjennomført.

Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole.

Økt kapasitet på IKT og medieproduksjon

Det nye programområdet IKT medieproduksjon har hatt en betydelig større søkermasse enn vi forventet, både i Agder og resten av landet. Her har vi økt kapasiteten for å ivareta søkernes ønsker. Videre har vi hatt en økning av søkere til Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag.

Ved inntaket til Vg1 ble 54 prosent tatt inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram, mens 46 prosent ble tatt inn på et studieforberedende program.

Suppleringsopptak i august

Det vil bli kjørt et suppleringsinntak i begynnelsen av august. Plasser som søkere har sagt nei til vil da blir fordelt til de som står på venteliste. Dette kan føre til at enda flere kan ende opp med sitt førsteønske på utdanningsprogram og skole.

Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks- eller ventelisten før andre inntak gjennomføres.

Artikkeltags