– Slik kan vi hjelpe elever som er redde for å snakke høyt i timen

Den utflyttede flekkefjæringen Jo Inge Johansen Frøytlog forsker på hvordan digital teknologi kan hjelpe elever å bli mer aktive i klasserommet.