Slik organiseres Helse-Flekkefjord under koronakrisen

IMPONERT: Responsen fra innbyggerne har vært helt fantastisk – Flekkefjord er frivillighetskommune nr. én, sier Inger Marethe Egeland.

IMPONERT: Responsen fra innbyggerne har vært helt fantastisk – Flekkefjord er frivillighetskommune nr. én, sier Inger Marethe Egeland. Foto:

Nå er Flekkefjord kommune med i «Nyby»-appen, hvor frivillige lett kan registrere seg.

DEL

Marianne Hafte i Frivilligsentralen opplyser om at Nyby nå åpnes for innbyggere – og innmelding av behov. Ca. 150 frivillige har meldt seg for å hjelpe folk i risikogrupper og de som sitter i karantene.

– Systemet ble kjøpt inn for en måned siden og skulle etter planen være igangsatt i løpet av våren. På grunn av korona-epidemien har vi igangsatt systemet tidligere, og nå kan alle innbyggerne i Flekkefjord kommune be om hjelp, sier hun.

– Eksempler på hjelp de frivillige kan bidra med via appen er blant annet handlehjelp, medisintransport, praktisk hjelp, transport, telefonvenn og lufte hunden. Korona-krisen har gjort de hverdagslige oppgavene uhåndterbare for noen.

De som ikke har smarttelefon kan ringe inn til Frivilligsentralens korona-telefon.

– Nyttig verktøy

Kommunalsjef Inger Marethe Egeland er veldig glad for at Nyby nå er på plass.

– Friviligsentralen med Marianne Hafte og Kaia Feed Bruhjell har sammen med de frivillige Rebecca Reimers og Tom Nordstrøm gjort litt av en innsats. Responsen fra innbyggerne har vært helt fantastisk – Flekkefjord er frivillighetskommune nr. én, sier hun imponert.

Akkurat nå er det en del ansatte som er tilbake fra karantene og de er foreløpig ingen som er smittet i Flekkefjord kommune.

– Men utifra de signalene som kommer fra Helsedirektoratet så vil vi få en situasjon hvor vi virkelig vil få behov for alle ressursene samfunnet kan mobilisere.

Videre sier Egeland at Flekkefjord kommune planlegger nå, i dialog med SSHF, en situasjon hvor de må ta imot pasienter som skrives raskere ut fra sykehuset, samtidig som at de må forberede seg på at de må ivareta pasienter som normalt sett ville bli lagt inn på sykehuset.

– Vi må ta høyde for en situasjon hvor vi må komme til å måtte prioritere enda hardere fremover.

Hjemmetjeneste

Enhetsleder for hjemmetjenester Liv Karen Snerthammer forklarer at hjemmetjenesten nå har redusert hjemmehjelpstilbudet (rengjøring) og enkelte hjemmesykepleieoppdrag som ikke er helt nødvendige.

– Her må vi finne gode løsninger sammen med pårørende. Tjenesten vil fortsatt ivareta nødvendig helsehjelp. I takt med at pasientmengden i hjemmetjenesten kommer til å øke forbereder vi oss på å måtte redusere tjenesten ytterligere. Dette vil skje i dialog med de det gjelder.

– For mange av våre tjenestemottakere og deres familier kan hjelp til praktiske oppgaver som handling være aktuelt, for noen vil for eksempel en samtale med en telefonvenn kunne være et kjærkomment avbrekk i hverdagen.

Nødvendig helsehjelp

Anne Grøtteland i Forvaltningsenheten har i samarbeid med tjenestene, utarbeidet en plan for hvordan man best kan gi nødvendig helsehjelp dersom de får en stor økning i behov, samtidig som mange ansatte blir syke eller i karantene.

– Under en pandemi vil det bli de sykeste som blir prioritert på Tjørsvågheimen. Det kan også være aktuelt å ta i bruk andre kommunale bygg for å gi nødvendig helsehjelp til flere med få ressurser. En slik omorganisering vil være ressurskrevende. Kanskje det kan finnes frivillige ressurser som kan bistå med praktiske flytte og transport oppgaver for å avlaste helsepersonell.

Enhetsleder Britt Monika Strømland sier at de har redusert tilbudet i avdeling rehabilitering og mestring til et minimum, men sikrer at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

– Hjelpemidler lånes fortsatt ut fra kommunalt lager og andre hjelpemidler som ikke trenger spesialtilpasning kan søkes hos NAV. Det er terapeuter tilgjengelig for veiledning, råd og egentreningsopplegg pr tlf. på dagtid hverdager.

Strømland har også ansvaret for tilbudet innen psykisk helse og rus. Tjenestemottakerne får nødvendig helsehjelp, men på en annen måte enn tidligere. Gruppetilbudene og dagtilbudet er satt på vent inntil videre grunnet smittefaren, men alle får individuell hjelp ut ifra løpende behovsvurderinger. De som bor i bemannet bofelleskap blir ivaretatt.

– For flere av tjenestemottakere vil det være aktuelt å bruke Nyby-appen til å be om praktisk hjelp og for noen vil det å ha noen som ringer og bryr seg være viktig.

Habilitering

I enhet for habilitering opplyser enhetsleder Elisabeth Spikkeland at de er i dialog med pårørende om hvordan de i fellesskap skal håndtere situasjonen.

– Vi har forståelse for at det er en krevende situasjon for mange av våre beboere som i dag har et svært redusert aktivitets- og fritidstilbud, både med tanke på å beskytte dem mot smitte og fordi vi har hatt redusert bemanning som følge av krav om karantene.

– Barne- og ungdomsavlastningen og dagtilbudene er stengt inntil videre, samt at de fleste støttekontaktordninger er satt på vent. Vi følger råd om å begrense besøk til et minimum og oppfordrer pårørende til å ha sosial kontakt på andre måter. I en situasjon med redusert bemanning vil beboerne våre trolig ha god nytte av hjelp fra frivillige til å handle matvarer mv.

Tjørsvågheimen

På Tjørsvågheimen hvor det til vanlig er en rekke frivillige i sving, er situasjonen nå helt endret. Enhetsleder Ellen B Larsen opplyser at sykehjemmet har stengte dører og forbereder seg på en situasjon hvor de må ta imot flere pasienter fra sykehuset tidligere, samt at de må behandle pasienter som kanskje tidligere ville bli lagt inn på sykehus.

– Vi har en plan som tilsier at vi må øke opp antall dobbeltrom. I den forbindelse vil pårørende kontaktet, og vi vil nok også måtte be om at møbler og eiendeler det ikke blir plass til må lagres privat. For de som ikke har pårørende som kan hjelpe kan det være aktuelt å koble på frivillige, men dette må selvsagt sees i lys av krav om adgangskontroll.

Artikkeltags