Gå til sidens hovedinnhold

Slik tar du vare på ryggen – på verdens ryggdag!

Verdens Ryggdag 2020 i dag 16. oktober!

KROPP & HELSE

Et av målene med Verdens Ryggdag er å synliggjøre tallene fra Folkehelserapporten for politikere og beslutningstakere. Vi mener at ryggplager kan begrenses dersom tiltak og ressurser blir innrettet slik at en sikrer tilgang til tilgjengelig god behandling og ryggpleie. Årlig koster disse plagene landet vårt 180 milliarder kroner! Også i vårt distrikt er dette en altfor stor utgiftspost.

Korona-pandemien har påvirket folk over hele verden med nedstengnings-restriksjoner som påvirker folk sin evne til å holde seg aktive og i bevegelse. Verdens Ryggdag fremmer bevissthet rundt ryggplager og friske rygger, og “BACK ON TRACK” er årets tema.

Fokuset i år er at folk skal kunne re-aktivere og re-vitalisere kroppen sin ved å komme seg ut og fokusere på effektiv ryggpleie.

BACK ON TRACK setter søkelys på viktigheten av trening, kroppsholdning, bevegelse og god egenpleie for å sikre god rygghelse. Daglig aktivitet, nok pauser i jobbdagen, unngå stress, og gode sosiale relasjoner er noen måter du kan ta vare på ryggen din. Alle folk i alle aldre kan komme seg tilbake på sporet!

Finn en aktivitet du liker. All bevegelse er bedre enn ingen bevegelse. Vær bevisst på hva du gir kroppen din av mat og næring. Det er nemlig det som gir deg krefter til å utføre aktivitet. Hvis en er usikker på dette, så er det god hjelp å få.

Et eksempel på viktigheten av bevegelse er antall fall hos eldre.

Altfor mange eldre faller og skader seg. Hver tredje person av alle over 65 år faller minst én gang i året. 70% av disse skader seg, som utgjør 170.000 eldre. Disse 170.000 eldre har 10 ganger så stor risiko for å havne på sykehjem. Selv om man ikke skader seg, tredobles risikoen for å havne på sykehjem.

Fall har store konsekvenser for den eldre: Frykt for å falle på nytt, inaktivitet, funksjonssvikt, isolasjon, nedsatt livskvalitet, økt hjelpebehov/sykehjemsopphold, og i verste fall død. Det har også store konsekvenser for samfunnet; Hvert år brekker 9000 eldre i Norge hoften, og hvert brudd koster 500.000 kr. i behandling - kun det første året ifølge Helsedirektoratet.

Fall kan forebygges! Trening er et effektivt tiltak for å styrke funksjonsnivå eller utsette funksjonstap. Og det er lett å komme i gang med fallforebyggende veiledning og trening.

Har du spørsmål, plager eller vanskeligheter i hverdagen, anbefales det å kontakte autorisert helsepersonell. Det skal ikke så mye til for å gjøre en forskjell! Første skritt er å si i fra at du trenger hjelp.

Fakta

  • Verdens Ryggdag er en del av “Bone and Joint Decade Action Week” som holdes hvert år i oktober måned. 16. oktober er dedikert til Verdens Ryggdag.
  • Rygglidelser, slik som rygg-og nakkesmerter, skoliose og lidelser i ryggskiver har en dyptvirkende effekt på vår samlede helse. Alt fra påvirkning av arbeidsevne til trivsel i hverdagen, til forstyrrelser av søvnmønster. Dette er kun noen få eksempler som viser hvor bredt rygghelse favner.
  • Forskning har vist at kroppsholdning og inaktivitet kan bidra til utvikling av rygg-og nakkesmerter og andre rygglidelser.