Arnhild Ravnevann hadde fredag 5. november sin siste arbeidsdag som enhetsleder pleie/omsorg i Sirdal kommune. Hun startet som sykepleier i Sirdal kommune i 1996, opplyser Sirdal kommune.

Hun begynner nå i HR-/personal-avdelinga på Titania. Arnhild har vært ansatt som enhetsleder i Sirdal kommune til sammen 14 år. Ass. rådmann John Birkeland takket for innsatsen og ønsket henne lykke til i ny jobb og velkommen tilbake hvis hun seinere ønsker det.

Samtidig ønsket kommunen Eva Såkvitne velkommen som ny enhetsleder.

Fungerende rådmann Svein Tore Åtland benyttet samtidig anledningen til å signere avtalen som bekrefter at Sirdalsheimen også neste år ønsker å delta i ordningen «Livsglede for eldre».