Gå til sidens hovedinnhold

Smalere firefelts vei gjennom kommunene: – Dette er positivt, mener Nye Veier

Nye Veier er positiv til forslaget om at den nye E39-traseen gjennom Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og helt til Ålgård blir smalere enn først tenkt. Det legges opp til fire felt og 110 km/t som fartsgrense.

For abonnenter

Regjeringen åpnet tidligere i uken for bygging av firefelts motorvei på nye strekninger, og for å bygge smalere firefeltsveier på strekninger der firefeltsvei har vært tillatt. En av strekningene var Lyngdal-Ålgård, gjennom Kvinesdal, Flekkefjord og Lund – blant annet.

I dag blir veier med 6000 til 12.000 kjøretøy i døgnet bygget som to- og trefeltsveier. Nå vil det være mulig å bygge firefeltsvei på disse strekningene. Firefeltsveien skal ha en bredde på 19,0-21,5 meter, og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil være mulig med en fartsgrense på 110 km/t.

Med de nye endringene vil det også være mulig å bygge en smalere firefeltsvei på veier med 12.000 til 20.000 kjøretøy i døgnet. Veien kan ha en bredde på 20,0-23,0 meter, og skulderbredde på mellom 2 og 2,75 meter. Også her vil man kunne ha en fartsgrense på 110 km/t.

Positiv

Nye Veier AS er positiv til regjeringens forslag, som selskapet mener gjør det mulig å bygge smartere, med effekt for både miljøpåvirkning og kostnad, sier administrerende direktør Anette Aanesland.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet 7. desember, at departementet er opptatt av å lytte til fagfolk. De følger derfor anbefaling om å innføre en ny veistandard, som gir muligheten for å bygge en tilpasset utgave av firefeltsvei der trafikkgrunnlaget legger til rette for det.

Pådriver

– Nye Veier har jobbet aktivt for en ny veistandard, som gjør oss i stand til å bygge ut norske veier enda smartere. Både med hensyn til trafikantnytte og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjekt. Det gir oss mer fleksibilitet og samfunnet mer vei for hver investert krone, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Nye Veier har i sin portefølje flere aktuelle strekninger for den nye veistandarden, eksempelvis: E39 Mandal–Ålgård, E18 Dørdal–Tvedestrand, E6 Roterud–Øyer, E6 Ulsberg–Melhus og E6 Kvithammar–Åsen.

Endringen gir større fleksibilitet i å bygge ut firefelts motorvei der trafikken ligger mellom 6000 og 20.000 kjøretøy i døgnet.

Fleksibelt

I dag blir veier som har belastning på 6000 til 12.000 kjøretøy i døgnet bygd som vekslende to- og trefeltsvei. Med den nye veistandarden åpnes det opp for å bygge firefelts vei på strekningene. Firefelten skal ha en bredde på 19-21,5 meter og skulderbredde på mellom 1,5 og 2 meter. Det vil være mulig med fartsgrense på 110 km/t.

På veier med trafikkbelastning på 12 000 til 20 000 i døgnet blir det i dag bygd firefelts vei. Med de nye endringene vil det være mulig å bygge med smalere firefelts vei tilpasset trafikkgrunnlaget. Veien kan ha bredde mellom 20 og 23 meter, og skulderbredde mellom 2 og 2,75 meter. Fartsgrensen kan være 110 km/t.

– Denne fleksibiliteten vil kunne ha en god effekt også i forhold til arealbeslag og klimaavtrykk, i tillegg til lavere anleggskostnader. Samtidig som vi opprettholder nytten i form av firefelts vei. Vi kan således realisere mer trafikksikker vei for pengene, sier Anette Aanesland.

Byggestart i 2023

I forbindelse med planprosessen vil byggherre som Nye Veier foreslå dimensjonering på veien, mens Samferdselsdepartementet vil ta den endelige avgjørelsen.

Vinteren 2023 kan det bli byggestart på strekningen Mandal-Herdalen i Lyngdal. 4. desember varslet Nye Veier igangsettelse av planarbeid med detaljregulering for bygging av ny E39 Mandal-Lyngdal øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner. Korridoren det skal reguleres vei innenfor er omtrent 26 kilometer lang. Når prosjektet er ferdig bygd, vil det være sammenhengende ny E39 fra Kristiansand by til Røyskår vest i Lyngdal kommune. Veien kan stå ferdig i løpet av 2026.

Ikke nytt før jul

Forrige uke kom det frem at Nye Veier ikke prioriterer nye strekninger for utbygging denne høsten. Grunnen er manglende modenhet på de gjenstående uprioriterte strekningene. Det gjelder blant annet strekningen i vårt distrikt.

– For E39 vestover fra Lyngdal til Rogaland grense i Agder og Agder grense til Ålgård i Rogaland er ikke den statlige kommunedelplanen for strekningen fastsatt ennå, og utbyggingskorridor er dermed ikke bestemt. Nye Veier arbeider med reguleringsplan for strekningen fra Bue til Ålgård. Samferdselsdepartementet har foreslått at det skal vurderes en alternativ trasé fra Lyngdal vest til Flekkefjord gjennom Kvinesdal. Strekningen er ikke moden for utbygging, forklarer Aanesland.