Nå lanseres handlingsplan for et bedre smittevern

Regjeringen lanserer en handlingsplan for et bedre smittevern.

DEL

Handlingsplanen har som hovedmål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi en bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet.

– Godt smittevern er også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens, sier helseminister Bent Høie.

–Smittevern både begrenser spredningen av resistente mikrober og forebygger infeksjoner, og dermed reduseres behovet for antibiotikabehandling.

Handlingsplanen inngår som en del av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020).

– Grunnleggende smittevernrutiner må overholdes i sykehus og sykehjem, og det er viktig at helsepersonell vaksinerer seg slik at de ikke smitter pasientene, sier folkehelseminister Sylvi Listhaug.

– Med denne handlingsplanen vi nå legger fram vil vi også få bedre mulighet til å overvåke spredningen av resistente mikrober i og mellom helseinstitusjonene.

Handlingsplanen for et bedre smittevern har to hovedmål, åtte konkrete delmål og 37 tiltak.


Artikkeltags