I dag klippet sykehusdirektør Nina Mevold snoren for den nye hørselssentralen i Flekkefjord.