Der ingen skulle tru at nokon kunne drive hotell

De klarer å tiltrekke seg 60.000 besøkende hver sommer, og har 21 ansatte fordelt på 14 årsverk. På et knøttlite forblåst sted holder Sogndalstrand kulturhotell åpent hver dag, og hver kveld, hele året.