Stenger bro på Sogndalstrand

Det er flere skader på broen som gjør at Sokndal kommune nå har fått anbefaling om å stenge broen for kjørende trafikk, frem til den blir utbedret.