Søker krisepakke: Ber om å få dekket tap på 420.000 kroner

Bakke IL hadde budsjettert med 1,4 millioner kroner, men kan se langt etter inntektene fra Sirafestivalen som i år ble korona-avlyst.