Søker om 14,4 mill. kroner for å få innvandrerkvinner i jobb

Nav-Lister søker Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi) om 14,4 millioner kroner for tre år med prosjektet «Jobbsjansen»