Søker om å få slippe ut 21,6 tonn støv i året

Eramet i Kvinesdal har fått stadig strengere miljøkrav, men fortsatt er det utslipp fra hjørnesteinsbedriften i Kvinesdal.