Løse stener: – Fare for ras fra bygget!

Det haster med å fikse opp dette bygget på grunn av sikkerheten for de som ferdes utenfor og inne i Soknatun.