Avviklar Blomstergalleriet i Sokndal

Av

Blomsterdekoratørane Trine Wetlesen Efteland og Lovise Berntsen legg ned Blomstergalleriet i Sokndal.