Advarsel: Farlig elv

Teknikk og miljø slår alarm om at barn og ugne kan ramle i elva ved utrasing av masse.