Støtter Norges minste

Det nye, lille turkapellet som Olav Lundø vil reise på Myssa, får drahjelp.