KrFs Wonderboy må ha flere damer

Fylkesmannen mener at kravet til kjønnsbalanse ikke er oppfylt.