Planer om flerbrukspark på Bøstølen

Flere lag og foreninger i Sokndal har søkt om spillemidler til en ny flerbrukspark på Bøstølen i Sokndal. – Om det blir en realitet, kommer helt an på om søknaden blir godkjent, sier Tommy Lindås.