Presten har sagt opp

Prest Per Børge Hillestad har levert oppsigelse fra jobben i Sokndal kirke.